Indkaldelse til generalforsamling 26. marts 2012

Rønne, den 23. januar 2012

Bornholms Passagerforening indkalder i henhold til vedtægterne til ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes
mandag den 26. marts 2012, kl. 18.00, på Biblioteket i Rønne
med dagsorden som vist nedenfor.
I forbindelse med generalforsamlingen vil Rasmus Prehn *) komme med et indlæg om regeringens visioner på transportområdet, herunder klimaneutral transport, ligesom der bliver mulighed for at stille spørgsmål til Rasmus Prehn.
 1. Valg af dirigent
 2. Formanden, Bjørn Carlsen, aflægger bestyrelsens beretning
 3. Pendlergruppen ved Preben Holm orienterer om Gruppens arbejde
 4. Aflæggelse af regnskab ved kasserer Lone Thrane
 5. Orientering om foreningens økonomi i øvrigt og fastsættelse af kontingent for 2013.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50 kr. (for så vidt angår personer)
 6. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar)
  Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring mht. valg af kasserer således, at kassereren kan vælges uden for bestyrelsens midte. Forslaget til vedtægtsændring findes på www.bornpass.dk
  Bestyrelsen foreslår en 2-årig bemyndigelsesperiode.
 7. Præsentation af bestyrelsens forslag til kasserer (revisor Thorkild S. Lund).
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 3 suppleanter iht. vedtægterne
  På valg er til bestyrelsen: Lone Thrane, Erik Nielsen og Bjørn Carlsen. Lone Thrane ønsker ikke genvalg. De 2 øvrige modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Ianto Tryfan Davies Gerdes.
  Forslag til suppleanter: 1. Birte Skot-Hansen og 2. Tommy Kaas.
  På generalforsamlingen præsenteres Pendlergruppens suppleant til forsamlingens godkendelse.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. vedtægterne
 10. Eventuelt
Alle er velkomne til at deltage under såvel Rasmus Prehns indlæg som under selve generalforsamlingen. Dog er det kun medlemmer af foreningen, der har stemmeret, jf. dagsordenen. Der er mulighed for at melde sig ind i foreningen via hjemmeside www.bornpass.dk eller på selve generalforsamlingsaftenen (inkl. betaling).
Med venlig hilsen
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
Formand
 
*) Rasmus Prehn er medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Han er partiets transportpolitiske ordfører og medlem af Transportudvalget.

 

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


tre + = 7