Vision/strategi – politik

Principielt er visionen og strategien en arbejdsbeskrivelse af formålet i vedtægterne

 1. Afgørelser vedrørende den samfundsbegrundede færgebetjening skal henlægges til Bornholm på demokratiske vilkår
 2. Nedlæggelse af Trafikkontaktrådet eller lægge det under kommunalbestyrelsen
 3. Staten skal eje tonnagen i den samfundsbegrundede transport, så vi får mulighed for at få de rigtige skibe
 4. Strømline den samfundsbegrundede færgebetjening for så vidt angår tonnage som rutenet
 5. Færgerne skal sejle, når passagererne ønsker det/har behov for det …
 6. Driftsikkerhed
 7. Spørg 3 andre rederier »hvordan«
 8. Kastrup-muligheden – ønske om enstrenget sejlads/transport
 9. Holde politikerne fast på deres beslutninger (og hvad de har lovet)
 10. Kræve at afgørelser hviler på et gennemanalyseret, belyst og oplyst grundlag
 11. Miljø skal have højere prioritet end transporttid inden for rimelighedens grænse
 12. Statstilskuddet skal deles op i gods og passagerer (der ydes næppe tilskud til den rene passagertransport)
 13. Ruter, der besejles uden for statstilskuddet skal regnskabsmæssigt føres for sig
 14. Transitreglerne – transportkorridor
 15. Bornholmsk »Ombudsmand« for al samfundsbegrundet transport (Færgen skal oprette funktionen fra 18/12 2012)
 16. Krisehjælp ved uheld/hændelser
 17. Optimering af Ystad-banen (større kapacitet) – og Hovedbanen i København
 18. Fly – sikres og kobles sammen med øvrig transport (samlet transportløsning)
 19. Fly – om muligt sikres medindflydelse via brugerråd
 20. BAT skal indarbejdes i en samlet transportløsning
 21. BAT – større opnåelse af faste tider og tværgående rutenet
 22. BAT – undersøgelse af andre muligheder end bustransport
 23. BAT – skal drives miljørigtigt
 24. BAT – billetprisen skal nedsættes betydeligt eller helst gøres gratis
 25. Medlemstallet for enkeltmedlemmer skal være repræsentativt, dvs. (eksklusive Pendlergruppens medlemmer) udgøre mindst 2% af indbyggertallet (over 18 år) på Bornholm (dog mindst 1.000).

Således vedtaget af bestyrelsen forud for generalforsamlingen 26. marts 2012

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


fire + 1 =