Velkommen til Bornholms Passagerforening

Bornholmslinjens ledelse præseterer deres planer for den bornholmske befolkning ved Folkemødet

Bornholmslinjens ledelse præsenterer deres planer for den bornholmske befolkning ved Folkemødet

Seneste indlæg (se flere i Debatindlæg): 

1-bornholmerfly-og-faerge

Aktuel information:

 • Se siden om ICBornholm her: ICBornholm nedlægges pr. 10.12.17
 • Information om generalforsamlingen inkl. referat og seneste regnskab findes her: Side om generalforsamling i Bornholms Passagerforening
 • Endnu et tilbud fra Færgen: Færgen har givet os et antal rabatkoder, som kan benyttes i forbindelse med køb af bil-billetter på Ystad-ruten. Har man betalt kontingent i 2017 (eller har man tidligere betalt for en fem-årig periode, aftale om kontingentfri periode eller livsvarigt medlemskab) kan man rekvirere en kampagnekode, som giver 20 % rabat på billetten med BornholmerFærgen. Rabatkoden skal benyttes i 2017 og kan alene benyttes til en enkel booking; derfor skal man sørge for at booke både ud- og hjemrejse samtidig. Der er et begrænset antal koder, så det et går også her efter først-til-mølle-princippet. Skriv til admin@bornholms-passagerforening.dk og angiv dit medlemsnummer. Vi vil bestræbe os at besvare alle henvendelser hurtigst muligt, men der kan forekomme lidt ekspeditionstid. Har du endnu ikke betalt kontingent for 2017, kan du nå det endnu :)

Færgen logo

 • Nyt tilbud fra Færgen: Færgen har givet os et nyt tilbud, som erstatter den tidligere populære aftale om 3-dages-billetten med Bornholmbussen.Har man betalt kontingent i 2017 (eller har man betalt tidligere for en fem-årig periode, aftale om kontingentfri periode eller livsvarigt medlemskab) kan man rekvirere en kampagnekode, som giver 20 % rabat på billetten med Bornholmerbussen. Billetten skal efterfølgende bookes på Færgens hjemmeside. Kampagnekoden kan kun benyttes til en enkel booking; derfor skal man sørge for at booke både ud- og hjemrejse samtidig. Der er begrænset antal koder, så det går efter først-til-mølle-princippet. Skriv til admin@bornholms-passagerforening.dk og angiv dit medlemsnummer. Vi vil bestræbe os at besvare alle henvendelser hurtigst muligt, men der kan forekomme lidt ekspeditionstid.Færgen logo
 • Se information fra vores sponsorer. Den nyeste bannerreklame er fra DAT:banner_Bornpass_
 • Kontingentet for 2017 er fastsat til kr. 50. For at kunne være stemmeberettiget ved generalforsamling og benytte foreningens tilbud samt deltage i evt. lodtrækninger, skal kontingentbetalingen eller kontingentfrihed (gratis medlemskab ell. livsvarigt medlemskab) kunne dokumenteres. Kontingent kan alene indbetales til foreningens bankkonto ved alm. bankoverførsel og under angivelse af medlemsnummer. Der kan alene betales for et år ad gangen, dog kan medlemmer, som er fyldt 75 år opnå livsvarigt medlemskab, når de indbetaler kr. 250 – samtidigt skal ønske om livsvarigt medlemskab angives sammen med fødselsdato.
  Der kan alene betales for indeværende kalenderår. Ønsker man at forny sit kontingent skal dette ske efter den 1. januar i et år og inden evt. tilbud m.v. benyttes.
  Betales kontingentet ikke, fortsætter medlemskabet. Medlemmet skal aktivt melde sig ud for at afslutte medlemskabet.
  Bankoplysningerne er som følger:
  Reg. nr. 0650
  Konto nr. 0564554049
 • Meddelelse til pendlerne 08.03.2017
 • Svar til Pendlergruppen fra Skatteministeren 16.12.2016
 • Brev fra Pendlergruppen til Skatteministeren 05.11.2016
 • Resultat af Pendlergruppens temperaturmåling 2016
 • Information fra Pendlergruppen 27.09.2016

Listed Julia Stegmaier

Medlemsaktiviteter:

Læserbreve og debatindlæg fra Bornholms Passagerforening findes i Debatindlæg. På facebook findes gruppen Bornholms Passagerforening – trafikdebat, som foreningen administrerer. Bliv medlem af gruppen og kom gerne med opslag og kommentarer.

Bornholms Passagerforening varetager bornholmske enkelt- og kollektivt rejsendes interesser. Vi ønsker at fremme:

 • En rimelig takst- og passagerpolitik, som er på højde med det øvrige land.
 • Gode rejsemuligheder og et godt kollektivt transportnet til, fra og på Bornholm.
 • Sikring af øens befolkningsunderlag og levemulighederne i landdistrikterne gennem gode transportforhold for pendlere og erhvervsliv.

Passagerrettigheder m.v. Se hvilke rettigheder EU’s forordning giver dig.

Bl.a. anføres: »Passagererne kan kræve en godtgørelse på 50 % af billetprisen af transportøren, hvis ankomsten til bestemmelsesstedet forsinkes med mere end to timer i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer op til fire timer«

EU-Kommissionen har 15.06.2016 udsendt opdaterede retningslinjer for kompensation ved aflysninger og forsinkelser hos flyselskaberne. Læs herom på følgende link: http://www.check-in.dk/ny-vejledning-for-eu-passagerforordning/

Politiske aftaler og rapporter.