Velkommen til Bornholms Passagerforening

Bornholmslinjens ledelse præseterer deres planer for den bornholmske befolkning ved Folkemødet

Bornholmslinjens ledelse præsenterer deres planer for den bornholmske befolkning ved Folkemødet

Seneste indlæg (se flere i Debatindlæg): 

1-bornholmerfly-og-faerge

Aktuel information:

 • Nyt tilbud fra Færgen:Færgen har givet os et nyt tilbud, som erstatter den tidligere populære aftale om 3-dages-billetten med Bornholmbussen.Har man betalt kontingent i 2017 (eller har man betalt tidligere for en fem-årig periode, aftale om kontingentfri periode eller livsvarigt medlemskab) kan man rekvirere en kampagnekode, som giver 20 % rabat på billetten med Bornholmerbussen. Billetten skal efterfølgende bookes på Færgens hjemmeside. Kampagnekoden kan kun benyttes til en enkel booking; derfor skal man sørge for at booke både ud- og hjemrejse samtidig.Der er begrænset antal koder, så det går efter først-til-mølle-princippet.Skriv til admin@bornholms-passagerforening.dk og angiv dit medlemsnummer. Vi vil bestræbe os at besvare alle henvendelser hurtigst muligt, men der kan forekomme lidt ekspeditionstid.

  Færgen logo

 • Generalforsamlingen i Bornholms Passagerforening genoptages fredag, den 28.4.2017 kl. 19 på Rønne bibliotek. Her gennemføres de sidste punkter på dagsorden.
  Bestyrelsen oplyser, at der kan stemmes ved fuldmagt. Husk at påføre medlemsnummer og hvem (medlemmets navn og medlemsnummer) fuldmagten gives til. Kvittering for betalt medlemskontingent eller dokumentation for kontingentfrihed bør kunne fremvises på forlangede (både for dem der møder frem og de evt. fuldmagter, man ønsker at benytte). Der kan fortsat betales medlemskontingent forud for generalforsamlingen genoptages. Dette kan ske, som beskrevet her på hjemmesiden eller evt. kontant på Rønne bibliotek mellem kl. 18.30 og 19.
  Vi vil snarest lægge mere information ind i facebookgruppen og på hjemmesiden, hvordan den konkrete afvikling af de resterende dagsordenspunkter kommer til at ske.
 • Bestyrelsen i Bornholms Passagerforening indkalder til genoptagelse af den suspenderede ordinære generalforsamling, fredag, den 28.4.2017 kl. 19.00 på Rønne Bibliotek.
  Medlemmerne bedes orientere sig på foreningens hjemmeside mht. dagsorden og praktisk information.
 • Se information fra vores sponsorer. Den nyeste bannerreklame er fra DAT:banner_Bornpass_
 • Pendlergruppens orientering på generalforsamlingen, den 31.3.2017 Pendlergruppens mundtlige orientering 31032017
 • Bornholms Passagerforening indkalder til ordinær generalforsamling
  fredag, den 31.3.2017 kl. 19-22 på Rønne Bibliotek
  Dagsorden iflg. vedtægterne.
  Inden selve generalforsamling vil direktør Lene Feldthus Andersen, CRT, fortælle om trafikal ligestilling og lavere færgetaksters betydning for Bornholm.
  Alle er velkomne.
  Kun medlemmer, som har betalt kontingent/er kontingentfrie er stemmeberettiget.
  Vel mødt!
 • Kontingentet for 2017 er fastsat til kr. 50. For at kunne være stemmeberettiget ved generalforsamling og benytte foreningens tilbud samt deltage i evt. lodtrækninger, skal kontingentbetalingen eller kontingentfrihed (gratis medlemskab ell. livsvarigt medlemskab) kunne dokumenteres. Kontingent kan alene indbetales til foreningens bankkonto ved alm. bankoverførsel og under angivelse af medlemsnummer. Der kan alene betales for et år ad gangen, dog kan medlemmer, som er fyldt 75 år opnå livsvarigt medlemskab, når de indbetaler kr. 250 – samtidigt skal ønske om livsvarigt medlemskab angives sammen med fødselsdato.
  Der kan alene betales for indeværende kalenderår. Ønsker man at forny sit kontingent skal dette ske efter den 1. januar i et år og inden evt. tilbud m.v. benyttes.
  Betales kontingentet ikke, fortsætter medlemskabet. Medlemmet skal aktivt melde sig ud for at afslutte medlemskabet.
  Bankoplysningerne er som følger:
  Reg. nr. 0650
  Konto nr. 0564554049
 • Meddelelse til pendlerne 08.03.2017
 • Svar til Pendlergruppen fra Skatteministeren 16.12.2016
 • Brev fra Pendlergruppen til Skatteministeren 05.11.2016
 • Resultat af Pendlergruppens temperaturmåling 2016
 • Information fra Pendlergruppen 27.09.2016
 • Ianto Gerdes og Peter Bøgh har valgt at forlade bestyrelsen. Suppleanten Preben Madsen indtræder.
 • Anne Thomas har ønsket at udtræde af bestyrelsen for at kunne koncentrere sig om andre tillidshverv. Ny næstformand er Niclas Fick.

Listed Julia Stegmaier

Medlemsaktiviteter:

Læserbreve og debatindlæg fra Bornholms Passagerforening findes i Debatindlæg. På facebook findes gruppen Bornholms Passagerforening – trafikdebat, som foreningen administrerer. Bliv medlem af gruppen og kom gerne med opslag og kommentarer.

Bornholms Passagerforening varetager bornholmske enkelt- og kollektivt rejsendes interesser. Vi ønsker at fremme:

 • En rimelig takst- og passagerpolitik, som er på højde med det øvrige land.
 • Gode rejsemuligheder og et godt kollektivt transportnet til, fra og på Bornholm.
 • Sikring af øens befolkningsunderlag og levemulighederne i landdistrikterne gennem gode transportforhold for pendlere og erhvervsliv.

Passagerrettigheder m.v. Se hvilke rettigheder EU’s forordning giver dig.

Bl.a. anføres: »Passagererne kan kræve en godtgørelse på 50 % af billetprisen af transportøren, hvis ankomsten til bestemmelsesstedet forsinkes med mere end to timer i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer op til fire timer«

EU-Kommissionen har 15.06.2016 udsendt opdaterede retningslinjer for kompensation ved aflysninger og forsinkelser hos flyselskaberne. Læs herom på følgende link: http://www.check-in.dk/ny-vejledning-for-eu-passagerforordning/

Politiske aftaler og rapporter.